Политика поврата новца

Наша политика повраћаја и размене

Поред ваших законских права, ако се предомислите, радо ћемо заменити или вратити новац под условом да су испуњени следећи услови:

  1. Предмети са оригиналним рачуном се враћају у року од 30 дана од куповине.
  2. Предмети морају бити у оригиналном стању како су купљени са свим приложеним етикетама/картама. Одећа не сме бити ношена.